Ten serwis wymaga wtyczki Flash Player 8 lub nowszej. Kliknij tutaj aby pobrać Flasha.

POMPY BECZKOWE WIRNIKOWE

Pompy do beczek FLUX

Materiały

Chcesz pompować różne płyny szybko i ekonomicznie?
Czy chcesz odmierzać różne ilości cieczy?
Chcesz zapewnić całkowite bezpieczeństwo dla obsługującego oraz dla środowiska naturalnego, kiedy pompujesz niebezpieczne produkty?
Chcesz pompę, która może poradzia sobie nawet z maksymalnym obciążeniem?
Pompy beczkowe FLUX gwarantują wysoką jakość, której wymagasz.
Ilekroć pompujesz ciecz z beczki lub kontenera, FLUX może dostarczya produkt najwyższej jakości: wszystkie pompy FLUX są dostępne w różnych wykonaniach materiałowych. Możesz wybraa między pompą z uszczelnieniem mechanicznym lub bez. Jedna z unikalnych cech obu rodzajów pomp (polipropylen i PVDF z uszczelnieniem mechanicznym) jest zastosowanie śruby prowadzącej, która poprzez powiększoną stateczność poprzeczną zapewnia dłuższy okres użytkowania.
Jeżeli chcesz połączyć pompowanie i mieszanie FLUX też oferuje takie pompy.
Inną cechą pomp FLUX jest szybki system montażu. Pozwala to szybko i łatwo rozbierać pompę.
Pompy FLUX muszą posiadać mocny silnik. Silnik elektryczne bądź napędzane sprężonym powietrzem zapewniają dobrą pracę nawet w niebezpiecznych warunkach albo kiedy są pompowane ciecze łatwopalne. FLUX oferuje szeroką gamę akcesoriów - od produktów do ochrony przeciw szkodliwym oparom pompowanych mediów do urządzeń do pomiaru pompowanej cieczy.
Pompy beczkowe FLUX są zawsze "dwuskładowym zespołem" składającym się z silnika i pompy. Obie części składowe są powszechnie wymienne. Dalsze szczegóły - patrz strona 10 i dalsze.

          

Stal nierdzewna 1.4571 lub 1.4404/316 do 120oC
Materiał odpowiedni dla łatwopalnych płynów (klasa temperaturowa T4), jak również dla wszystkich neutralnych i niepalnych cieczy, rozpuszczalników, kwasów organicznych, kwasów i zasad. Materiał dopuszczony dla użycia w strefie 0*.
Przykłady pompowanych mediów: aceton, alkohol, amoniak, benzyna, łatwopalne rozpuszczalniki, lakiery nitrocelulozowe , czterochloroetylen, trójchloretylen, toluen, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu, kwas fosforowy (do 60 %), kwas siarkowy (do 7,5% i więcej niż 96%), soki owocowe, mleko, olej roślinny i wszystkie ciecze umieszczone w spisie dla stopu aluminiowego.

Hastelloy C (HC) do 120oC
Specjalnie zaprojektowany dla pompowania cieczy łatwopalnych i chemicznie agresywnych. Materiał dopuszczony dla użycia w strefie 0*.
Przykłady pompowanych mediów: kwas fluorowodorowy, woda królewska, oleum, kwas solny (do 30 %), kwas siarkowy, różnorodne kwasy i wszystkie ciecze umieszczone w spisie dla stopu aluminiowego i stali nierdzewnej.

Aluminium stop AlMg5 (AL) do 120oC
Odpowiedni dla neutralnych, niepalnych cieczy.
Przykłady pompowanych mediów: emulsje chłodnicze, olej napędowy, olej grzewczy, olej hydrauliczny, niepalne rozpuszczalniki, mydło w płynie, płynna parafina, woda.

Polipropylen (PP) do 50 oC
Odpowiedni dla chemicznie agresywnych i neutralnych, niepalnych cieczy (kwasy i zasady).
Przykłady pompowanych mediów: kwas mrówkowy, amoniak, kwas borny, kwas chromowy (do 10 %), płynne nawozy, kwas octowy, odczynniki fotograficzne, kwas fluorowodorowy (do 70 %), kwasy owocowe, wodorotlenek potasu , chlorek miedzi, kwas mlekowy, wodorotlenek sodu, kwas fosforowy, kwas solny, kwas siarkowy (do 80 %), woda destylowana.

Polifluorek winylidenu (PVDF) do 100oC
Odpowiedni dla chemicznie agresywnych i neutralnych, niepalnych cieczy (kwasy i zasady).
Przykłady pompowanych mediów: kwas bromowodorowy , kwas chromowy, chlorowy kwaśny, kwas fluorowodorowy, podchloryn sodu, kwas azotowy (do 75 %), kwas siarkowy i wszystkie ciecze umieszczone w spisie dla polipropylenu (z wyjątkiem zasady sodowej).

*Strefa 0:
Obszar, w którym niebezpieczne i wybuchowe gazy, pary albo mgły istnieją trwale lub przez dłuższy okres. Generalnie takie warunki istnieją tylko wewnątrz beczek, kontenerów albo pojemników. Następujące modele pompy były testowane i zostały zatwierdzone stosownie do Dyrektywy 94/9/EC ATEX 100a, kategoria 1/2, dla pompowania łatwopalnych cieczy z przenośnych beczek albo pojemników w niebezpiecznym obszarze (Strefie 0):

F 424 S - Świadectwo prób PTB 00 ATEX 4108 X
F 425 S - Świadectwo prób PTB 99 ATEX 4001 X
F 426 S - Świadectwo prób PTB 00 ATEX 4109 X
F 430 S - Świadectwo prób PTB 00 ATEX 4110 X
F 430 HC - Świadectwo prób PTB 00 ATEX 4110 X

Wytłuszczonym drukiem zaznaczono media dla których o-ring z FPM (na przykład Viton ) nie jest wystarczająco odporny do tej cieczy. (Proszę wziąć pod uwagę przy doborze pompy)

Z powodu ogromnej ilości przemysłowych chemikaliów, możemy tylko umieścić w spisie kilka z wszystkich odpowiednich cieczy. Szczegółową listę odporności dostarczymy na życzenie.

Typ F 424

Pompa bezuszczelkowa

Pompowane media są abrazyjne, ale nie zostawiają żadnych osadów. Praca pompy na sucho nie powinna powodować jakichkolwiek problemów.
Szukasz pompy ogólnego przeznaczenia bez uszczelnienia mechanicznego.
FPM (na przykład Viton (r) ) nie jest odporny dla cieczy, które pompujesz.
Rura wewnętrzna podpiera wał pompy, który jest smarowany przez ciecz.
Poziom cieczy w rurze zawsze odpowiada poziomowi cieczy znajdującej się w beczce (zbiorniku).

Dodatkowe cechy:

 1. Suchobieg pompy - bezpieczny
 2. Brak możliwości zniszczenia uszczelnienia.
 3. Pompowane medium nie jest zanieczyszczane przez smarowany wał.
 4. Rura wewnętrzna i spirala zabezpieczają łożysko przed zalaniem.

W tym wypadku pompa FLUX w wersji bezuszczelnieniowej jest pompą dla Ciebie.


Śruba nadaje kształt wału podpieranego przez łożysko. Elastyczne sprzęgło między silnikiem a pompą.

O-ring między wewnętrzną i zewnętrzną rurą (bez kontaktu z medium)


 

Pierścień uszczelnienia wału, zapobiegający przedostawaniu się cieczy i/lub oparów.

 


 

Łożysko prowadzące spiralne

 

 

 

 

Otwory upustowe ciśnienia

 

 

Dolne łożysko z ETFE, centrujące rurę wewnętrzną i łożyskujące wał.

 

 

Wirnik z ETFE

Wszystkie pompy FLUX są przystosowane do łatwego demontażu w celu czyszczenia.

Typ F 430

Pompa z uszczelnieniem mechanicznym


Elastyczne sprzęgło między silnikiem a pompą.

 

 

 

 

 

Rdzeń stalowy w rurze wewnętrznej w pompach z PP i PVDF zapewnia dużą stabilność . Rdzeń ten zapobiega wydłużeniom termicznym przy wysokich temperaturach. W rezultacie powoduje to długi okres użytkowania uszczelnienia mechanicznego.

 

 

 

 

 


 

Uszczelnienie mechaniczne i pierścieniowe wału, przyległe jeden do drugiego zapewnia maksymalne uszczelnienie rury wewnętrznej.


 

Wirnik z ETFE.

 

Pompa musi bya używana z różnymi cieczami. Nawet najmniejszy osad pozostawiony w pompie jest niedopuszczalny.

Chcesz pompowaa lepkie substancje jak farby albo płyny, które krystalizują albo twardnieją.

Rura wewnętrzna osłania wał.

U dołu jest uszczelnienie mechaniczne, przez które przechodzi wał. W konsekwencji wał nie ma kontaktu z medium, poza małą sekcją między wirnikiem a uszczelnieniem.

Dodatkowe cechy:

 1. Wał podtrzymywany przez łożysko jest izolowany od medium
 2. Rdzeń stalowy w rurze wewnętrznej w pompach z PP i PVDF. Zapobiega wydłużeniom termicznym tworzywa, nawet przy wysokich temperaturach
 3. Wydłużony okres użytkowania poprzez dobrze zaprojektowane (zastosowane) uszczelnienie.

W tym wypadku pompa FLUX z uszczelnieniem mechanicznym jest najlepszym wyborem

Dla wszystkich zastosowań oba typy - F 424 i F 430 - są jednakowo odpowiednie.

Typ F 425

Pompa ze zdolnością opróżniania do 99,98%

Elastyczne sprzęgło między silnikiem a pompą.

 

 

 

 

Dźwignie by zamknąć/otworzyć zawór zamykający (sto-powy).

 

 

 

 

 

 

 


 

Uszczelnienie mechaniczne i pierścieniowe wału przyległe jeden do drugiego zapewnia maksymalne uszczelnienie rury wewnętrznej.

 

 

Wirnik z ETFE.

Zawór zamykający.

 

Jeśli nie jesteś przygotowany na usunięcie medium pozostałego w zbiorniku i chcesz uniknąć problemów i kosztów z tym związanych albo utraty wysokowartościowych płynów.

Zanim silnik będzie wyłączony, zawór przy wlocie pompy musi bya zamknięty przez obrócenie dźwigni. Zapobiega to przedostawaniu się medium z powrotem do zbiornika.

Dodatkowe cechy:

 1. Szczególnie łatwo współpracujące z pompą
 2. Szybki demontaż dla przeprowadzenia czyszczenia.
 3. Pozostaje mniej niż 0,05 l cieczy w zbiorniku.

FLUX F425 ze zdolnością opróżniania beczki w 99,98% jest pompą dla ciebie.

Wszystkie pompy FLUX są przystosowane do łatwego demontażu w celu czyszczenia.

Typ F 426

Pompa mieszająca

Elastyczne sprzęgło między silnikiem a pompą.

 

 

 

 

Dźwignia do nastawiania pompy do mieszania lub wypompowywania.

 

 

 

 


 

Otwory mieszające.

 

 

 

Uszczelnienie mechaniczne i pierścieniowe wału, przyległe jeden do drugiego zapewnia maksymalne uszczelnienie rury wewnętrznej.

 

Wirnik z ETFE.

 

Chcesz mieszać i pompowaa ciecze w zamkniętej beczce lub otwartym pojemniku.

Przez obrócenie ustawienia dźwigni, pompa może mieszaa lub pompowaa. Ciecze mogą też bya mieszane nawet wtedy gdy będą pompowane do innego zbiornika.

Dodatkowe cechy:

 1. Nie występują żadne zmiany w zewnętrznej średnicy rury pompy ze stali nierdzewnej w trakcie pracy pompy (praca pompy bez dodatkowych części - [mischmanschette]).
 2. Lekka i poręczna budowa.
 3. Połączenie pompy z beczką w szczelnej wersji.

Wszystkie pompy FLUX są przystosowane do łatwego demontażu w celu czyszczenia.

Typ F 427

Pompa higieniczna

Do użycia z wszystkimi modelami FLUX:
Sprzęgło szybkozaciskowe SSK 400 pozwala na szybkie montowanie/demontowanie silnika i pompy.

Górne uszczelnienie wału zapobiegające przedostawaniu się cieczy i/lub oparów.

Łatwe do rozebrania
- łatwe do czyszczenia!

Dzięki specjalnej budowie może bya rozebrana w bardzo szybkim czasie

Pompy F427 nie mają żadnych niedostępnych przestrzeni.

Pozwala to czyścić pompę kiedykolwiek to będzie potrzebne.

 

 

 

Otwory upustowe ciśnienia

Dolne łożysko, centrujące rurę wewnętrzną i łożyskujące wał. Środkowe łożysko z PTFE podtrzymujące wał w rurze wewnętrznej.

Wirnik z ETFE lub stali nierdzewnej.

 

Chcesz bezpiecznego pompowania produktów żywnościowych, środków kosmetycznych lub produktów farmaceutycznych. Warunki eksploatacyjne wymagają łatwego i szybkiego czyszczenia albo sterylizacji pompy w regularnych odstępach czasu, by uniknąć jakichkolwiek zanieczyszczenia produktu (na przykład kiedy pompowane są różne płyny lub o zmiennych kolorach, jak również produkty szybkoschnące lub ciecze wytwarzające powłoki).

Higieniczne pompy FLUX są specjalnie przeznaczone do takich zastosowań.

Dodatkowe cechy:

 1. Wszystkie części mające kontakt z medium są wykonane ze stali nierdzewnej, PTFE albo ETFE.
 2. Pompa może bya szybko rozebrana do czyszczenia lub sterylizacji.
 3. Minimalne tarcie na uszczelnieniach i łożyskach.

W tym wypadku pompa FLUX w wersji higienicznej jest pompą dla Ciebie.

Wszystkie pompy FLUX są przystosowane do łatwego demontażu w celu czyszczenia.

Pompy do beczek ze stali kwasoodpornej

Pompy FLUX w wykonaniu ze stali 316 Ti - z wyjątkiem pompy F427 S - są zatwierdzone stosownie do Dyrektywy 94/9/EC ATEX 100a, do stosowania w strefie 0, klasa temperaturowa T4, do pompowania łatwopalnych cieczy z beczek albo pojemników.

Za pomocą charakterystyk pomp można porównać różne wydajności każdego modelu pompy, w przypadku napędzania przez różne modele silników. Szczegółowe dane dotyczące silników na stronie 21 do 31.

Używając pompy z wężem dł. ok 2m i pistoletem nalewowym wydajność będzie wynosia max 70 l/ min. W zależności od zastosowanego silnika, beczka o poj. 200 l może bya opróżniona w 3-4 minuty

Prędkości przepływu pokazane na charakterystykach są wartościami mierzonymi na wylocie pom-

py.

Wersja pompy do poziomego użycia - na życzenie.

Pompy do beczek (część pompująca) ze stali kwasoodpornej, króćce gwintowane G 1 1/4 A, bez napędu

Pompy do beczek z aluminium lub hastelloy C

Pompy FLUX w wykonaniu z Allumi-nium stop AlMg5 są odpowiednie dla neutralnych, niepalnych cieczy.

Pompy FLUX w wykonaniu z Hastelloy C są zatwierdzone stosownie do Dyrektywy 94/9/EC ATEX100a, do stosowania w strefie 0, klasa temperaturowa T4, do pompowania łatwopalnych cieczy z beczek albo pojemników.

W dodatku, Hastelloy C jest chemicznie oporny na większość kwasów i zasad, co czyni tę pompę najbardziej uniwersalną.

Za pomocą charakterystyk pomp można porównaa różne wydajności każdego modelu pompy, w przypadku napędzania przez różne modele silników.

Szczegółowe dane dotyczące silników na stronie 21 do 31.

Używając pompy z wężem dł. ok. 2m i pistoletem nalewowym wydajność będzie wynosia max 70 l/min. W zależności od zastosowanego silnika, beczka o poj. 200 l może bya opróżniona w 3-4 minuty

Pompy do beczek (część pompująca) z aluminium, króćce gwintowane G 1 1/4 A, bez napędu

Pompy do beczek (część pompująca) z hastelloy C, króćce gwintowane G 1 1/4 A, bez napędu

Pompy do zbiorników z polipropylenu (PP)

Pompy FLUX w wykonaniu z Polipropylenu (PP) sąodpowiednie dla chemicznie agresywnych i neutralnych, niepalnych cieczy (kwasy i zasady).

Za pomocą charakterystyk pomp można porównać różne wydajności każdego modelu pompy, w przypadku napędzania przez różne modele silników.

Używając pompy z wężem dł. ok 2m i pistoletem nalewowym wydajność będzie wynosia ok. 70 l/min. W zależności od zastosowanego silnika, beczka o poj. 200 l może bya opróżniona w 3-4 minuty

Prędkości przepływu pokazane na charakterystykach są wartościami mierzonymi na wylocie pompy.

Wersja pompy do poziomego użycia - na życzenie.

Używając pompy z wężem dł. ok. 2m i pistoletem nalewowym wydajność będzie wynosić max 70 l/min. W zależności od zastosowanego silnika, beczka o poj. 200 l może bya opróżniona w 3-4 minuty

Pompy do beczek (część pompująca) z PP, króćce gwintowane G 1 1/4 A, bez napędu

Pompy do beczek z polifluorku winylidenu (PVDF)

Pompy FLUX w wykonaniu z PVDF są odpowiednie dla chemicznie agresywnych i neutralnych, niepalnych cieczy (kwasy i zasady).

Za pomocą charakterystyk pomp można porównaa różne wydajności każdego modelu pompy, w przypadku napędzania przez różne modele silników.

Szczegółowe dane dotyczące silników na stronie 21 do 31.

Używając pompy z wężem dł. ok 2m i pistoletem nalewowym wydajność będzie wynosia max 70 l/ min. W zależności od zastosowanego silnika, beczka o poj. 200 l może być opróżniona w 3-4 minuty

Prędkości przepływu pokazane na charakterystykach są wartościami mierzonymi na wylocie pompy.

Pompy do beczek (część pompująca) z PVDF, króćce gwintowane G 1 1/4 A, bez napędu

Pompy do beczek z polipropylenu (PP)

Lekki, łatwy w obsłudze do pompowania chemicznie agresywnych, niepalnych cieczy z dużych kontenerów FLUX F430 PP-100/50, specjalnie zaprojektowany do opróżniania 1000 litrowych kontenerów, zapewnia bezpieczną i łatwą obsługę.

Użycie tej pompy eliminuje ewentualne przecieki zmniejszając je do minimum, a także wyklucza pozostawanie pompowanego medium w rurze ssącej i koszty z tym związane.

Zawór przeciwemisyjny albo uszczelnienie odporne na działanie par, gazów zapewnia umiejscowienie pompy w pionowej pozycji w otworze kontenera.

Za pomocą charakterystyk pomp można porównaa różne wydajności każdego modelu pompy, które są napędzane przez silniki F457, F458-1 lub F414.

Zależnie od zastosowanego silnika pompa ma max wydajność 105 l/min, max wys podnoszenia 32m przy lepkości cieczy do max 150 mPas (cP)

Pompy do zbiorników - kontenerowe (część pompująca) z polipropylenu, króćce gwintowane G 1 1/4, bez napędu

Sprzęgło szybkozaciskowe SSK 400

Sprzęgło szybkozaciskowe typ SSK 400 może być stosowane do pomp F424, F425, F426, F427 i F430. Pozwala na szybkie montowanie / demontowanie pompy i silnika.

Połączenie to umożliwia użycie różnych modelów pomp z jednym modelem silnika.

Połączenie SSK 400 składa się z ściskającego elementu, montowanego na rurze i pierścienia gwintowanego, który jest przykręcany do silnika.

 

 

 

 

 

 

 

Silnik komutatorowy FBM 4000 Ex

Pompy beczkowe i kontenerowe są używane w prawie każdym sektorze produkcji przemysłowej.

Początkowo były one zaprojektowane do przelewania i pompowania różnych cieczy z

beczek i kontenerów. Obecnie wymaga się, aby pompy używane były przez jednorazowo przez długi okres czasu bądź były włączane i wyłączane okresowo.

Do tych aplikacji znajduje zastosowanie nowy silnik typ FBM 4000 Ex (bezszczotkowy). Do ciągłego lub przerywanego stosowania silnik ten nadaje się idealnie.

Silnik FBM 4000 Ex cechuje kompaktowa budowa, mocna podwójna obudowa z aluminium oraz niski poziom hałasu. Silnik wersja Ex testowana i zatwierdzona stosownie do Dyrektywy 94/9/EC ATEX 100a, świadectwo prób PTB 03 ATEX 1042.

Przełącznik włącz/wyłącz i łatwy w obsłudze regulator prędkości pozwala na dokładną pracę.

Elektroniczna kontrola prędkości, napięcia i temperatury.

Wyzwalacz podnapięciowy zabezpiecza przed niekontrolowanym ponownym włączeniem po przerwaniu zasilania.

Konstrukcja silnika gwarantuje najniższe koszty, nawet przy ciągłej pracy. Silnik posiada zabezpieczenie do II 2 G EEx de IIC T6, I klasa ochrony.

Stopień ochrony IP55

Kabel 5m z wtyczką ochronną (nie przeciwwybuchowa)

Silniki kolektorowe F 460 Ex

Silnik F 460 Ex cechuje kompaktowa budowa, mocna podwójna obudowa z aluminium oraz niski poziom hałasu. Silnik wersja Ex testowana i zatwierdzone stosownie do Dyrektywy 94/9/EC ATEX 100a, świadectwo prób PTB 97 ATEX 1035.

Ulepszony system chłodzenia silnika zapewnia długi okres użytkowania.

Wyzwalacz podnapięciowy zabezpiecza przed niekontrolowanym ponownym włączeniem po przerwaniu zasilania.

Silnik posiada zabezpieczenie do II 2 G EEx de IIC T6 Klasa ochrony I - 230, 240 lub 110 V Klasa ochrony III - 42, 24 lub 12 V Stopień ochrony IP 55

Kabel 5m. 230, 240 i 110 V wersja z wtyczką ochronną (nie przeciwwybuchowa)

42, 12 i 12 V - wersja bez wtyczki

Wersja silnika 230 V zatwierdzona do VDE, GS i SEV.

Typ F 460 Ex EL - wersja z regulacją obrotów do regulacji prędkości obrotowej (wydajności).

Silnik kolektorowy F 460-1 Ex jest identyczny jak F 460 Ex, lecz ma większą moc - 700W. Model ten jest zalecany w przypadku wymaganej większej wydajności lub kiedy pompowane jest medium wyższej lepkości lub gęstości.

Silnik posiada zabezpieczenie do II 2 G EEx de IIC T6,

Klasa ochrony I - 230 lub 240 V

Silnik posiada zabezpieczenie do II 2 G EEx de IIC T5,

Klasa ochrony I-110 V

Stopień ochrony IP 55

Kabel 5m. 230, 240 i 110 V wersja z wtyczką ochronną (nie przeciwwybuchowy)

Wersja silnika 230 V zatwierdzona do VDE, GS i SEV.

Silniki kolektorowe z zabezpieczeniem przeciwybuchowym, wg ATEX 100a (wg wytycznych 94/9/EG)

* klasa temperaturowa T5

Inne napięcia i częstotliwości na zapytanie

Silniki kolektorowe F 458

Silnik F 458 cechuje kompaktowa budowa, mocna podwójna obudowa z aluminium oraz niski poziom hałasu.

Ulepszony system chłodzenia silnika zapewnia długi okres użytkowania

Silnik jest całkowicie zamknięty i chłodzony. Specjalna powłoka antykorozyjna czyni ten model szczególnie odpowiedni do stosowania w otoczeniu w którym występują szkodliwe, żrące opary.

Wyzwalacz podnapięciowy zabezpiecza przed niekontrolowanym ponownym włączeniem po przerwaniu zasilania.

Silnik kolektorowy

Klasa ochrony I - 230, 240 lub 110V

Klasa ochrony III - 24 lub 12V

Stopień ochrony IP55

Kabel 5m. 230, 240 i 110 V wersja z wtyczką ochronną

24 i 12 V - wersja bez wtyczki

Silnik zatwierdzony do VDE, GS i SEV.

Typ F 458 EL - wersja z regulacją obrotów do regulacji prędkości obrotowej (wydajności).

Silnik kolektorowy F 458-1 jest identyczny jak F 458, lecz ma większą moc - 700W.

Model ten jest zalecany w przypadku wymaganej większej wydajności lub kiedy pompowane jest medium wyższej lepkości lub gęstości.

Silnik kolektorowy, klasa ochronyI 230, 240 i 110V.

Stopień ochrony IP55

Wersja silnika 230 V zatwierdzona do VDE, GS i CSA.

Silniki kolektorowe, szczelne, z powłoką antykorozyjną

* tylko w wykonaniu 50Hz

Inne napięcia i częstotliwości na zapytanie

Silniki kolektorowe F 417 i F 457

Silnik F 417 cechuje kompaktowa budowa, optymalny system chłodzenia, niski poziom hałasu i długi okres użytkowania.

Lekki i łatwy w obsłudze jest odpowiedni do użycia, gdy pompowane są neutralne lub agresywne, niepalne ciecze.

Silnik kolektorowy w wersji 230, 240 lub 110V.

Podwójna izolacja, klasa ochrony II, z wyłącznikiem przeciążeniowym.

Ochrona przed wodą rozbryzgową IP24.

Kabel 5m z wtyczką 2-polową.

Silnik zatwierdzony do VDE, GS, SEV i CSA.

Typ F 417 EL - wersja z regulacją obrotów do regulacji prędkości obrotowej (wydajności).

Silnik F 457 cechuje kompaktowa budowa, optymalny system chłodzenia, niski poziom hałasu i długi okres użytkowania.

Lekki i łatwy w obsłudze jest odpowiedni do użycia, gdy pompowane są neutralne lub agresywne, niepalne ciecze.

Silnik kolektorowy 800W w wersji 230, 240 lub 110V

Podwójna izolacja, klasa ochrony II, z wyłącznikiem przeciążeniowym.

Ochrona przed wodą rozbryzgową (do IP24).

Kabel 5m z wtyczką 2-polową.

Silnik zatwierdzony do VDE, GS i CSA.

Typ F 457 EL - wersja z regulacją obrotów do regulacji prędkości obrotowej (wydajności).

Silniki kolektorowe, kompaktowe

Inne napięcia i częstotliwości na zapytanie

Silniki przekładniowe F 414

Mocny trójfazowy silnik typ F 414 został specjalnie zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunki eksploatacyjnych i rozszerzonego okresu eksploatacji.

Trójfazowy silnik 230/400V, 50 Hz, klasa ochrony I, stopień ochrony do IP55.

Moc: 0,55, 0,75 lub 1,1 kW

Dostępny z wyłącznikiem samoczynnym silnika lub z puszką zaciskową.

Bez kabla.

Silniki przekładniowe

Silniki pneumatyczne F 416 Ex

W połączeniu z silnikami pneumatycznymi pompy beczkowe i kontenerowe FLUX są lekkie, łatwe w obsłudze.

Silniki pneumatyczne FLUX maja atest przeciwwybuchowy stosownie do Dyrektywy 94/9/EC - ATEX100a. świadectwo prób PTB No. 02 ATEX D022.

Silniki te są odpowiedni do użycia, gdy pompowane są łatwopalne palne ciecze i są szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których wymaga się mocnego i zarazem lekkiego napędu.

Prędkość może bya dostosowywana za pomocą jednostki serwisowej w modelach F 416 Ex i F 416-1 Ex lub za pomocą zaworu kulowego w modelu F 416-2 Ex.

Silnik pneumatyczny posiada zabezpieczenie do II 2 G cp IIC T6.

Moc 470 W przy 6 bar ciśnienia roboczego

Moc 170 W przy 3 bar (minimalne ciśnienie robocze).

Zmiana prędkości poprzez zmianę ciśnienia powietrza bądź jego przepływu.

Silnik odporny na nadmierne przeciążenie.

Doprowadzenie sprężonego powietrza złączką G1/4 (BSP1/4")

Niski poziom hałasu (tłumik)

Wąż ciśnieniowy i filtr do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska.

Silniki pneumatyczne, z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym

Przegląd pomp

 

Wyposażenia dodatkowe

Dla mediów łatwopalnych

Pompa FLUX nie jest jedynym elementem, które czyni je kompletnym rozwiązaniem. Na tej stronie znajduje się ogólny widok pompy beczkowej FLUX w wersji przeciwwybuchowej razem z wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do pompowania niebezpiecznych, łatwopalnych cieczy. Wytłuszczonym drukiem zaznaczono części gotowe do natychmiastowego montażu, uzupełnione przez pozostałe części.

1. Silnik.
2. Pompa (rura)
3. Kosz ssawny.
4. Pierścień gwintowany
5. Zawór przeciwemisyjny FES
6. Wąż
7. Oprawka zaciskowa do węża
8. Pistolet nalewowy.

9. Przewód nalewowy
10. Przepływomierz
11. Złączka do przepływomierza
12. Uchwyt
13. Przewód uziemiający
14. Wtyczka Ex
15. Gniazdo Ex
16. Mocowanie do ściany.

Dla mediów niepalnych

Pompa FLUX nie jest jedynym elementem, które czyni je kompletnym rozwiązaniem. Na tej stronie znajduje się ogólny widok pompy beczkowej FLUX razem z wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do pompowania niebezpiecznych, łatwopalnych cieczy. Wytłuszczonym drukiem zaznaczono części gotowe do natychmiastowego montażu, uzupełnione przez pozostałe części.

1. Silnik
2. Pompa (rura).
3. Kosz ssawny
4. Pierścień gwintowany
5. Zawór przeciwemisyjny FES
6. Złączka do węża
7. Wąż

8. Opaska zaciskowa do węża
9. Pistolet nalewowy
10. Przepływomierz
11. Uchwyt
12. Sprzęgło szybkozaciskowe SSK400
13. Mocowanie pompy.
14. Mocowanie do ściany.

Wymiary

Uwaga:

Przy montażu pompy z silnikiem długość agregatu pomniejsza się o 16 mm

Przykład: Dla pompy beczkowej F430 S-41/38 o głębokości zanurzenia 1000 mm długość całkowita pompy wynosi (na rysunku wymiar "b") 1080 mm. Długość całkowita tej pompy z silnikiem F46 Ex wynosi 1080 mm + 292 mm -16 mm = 1356 mm

NO FILE
   
 
       


 370271

LUTHMAR POMPY I ARMATURA PRZEMYSŁOWA   40-761 Katowice, ul Panewnicka 88   Centrala telefoniczna: +48 (032) 204-59-14
    GotLink.pl

 © 2004 - 2018  LUTHMAR  
1