Ten serwis wymaga wtyczki Flash Player 8 lub nowszej. Kliknij tutaj aby pobrać Flasha.

POMPY DOZUJĄCE O NAPĘDZIE SILNIKOWYM

VARIO
Membranowa pompa dozująca Vario jest w wersji standardowej wyposażona w specjalny, zabezpieczony przed przeciążeniem jednofazowy silnik prądu zmiennego 0,10 kW, 230 V 50/60 Hz lub 115V 60 Hz. Zakres wydajności tej pompy obejmuje 17 - 144 l/h przy maksymalnym przeciwciśnieniu 4 do 12 bar. Wydajność jednostkowa nastawiana jest długością skoku (0-3 mm) membrany z dokładnością rastra 1% przy pomocy samoaretującego pokrętła.
Powtarzalność dozowania w zdefiniowanych warunkach i prawidłowej instalacji k określana jest na lepszą niż ± 2% w zakresie długości suwu od 30-100 % (należy ściśle stosować się do zaleceń instrukcji obsługi).
Solidna, odporna na korozję obudowa posiada stopień ochrony IP 65. Trzy zakresy przełożeń, trzy wielkości głowic, dwa rodzaje materiałów głowicy (PVDF, SS) i mnogość wymiennych układów służących do elektronicznego wysterowania poprzez styki lub sygnał analogowy (np. 0/4-20 mA) stwarzają możliwości dopaso­wania do najróżniejszych zadań dozowania.
Przy instalowaniu pomp dozujących z elektrycznym silnikiem należy przewidzieć ze względów bezpieczeństwa zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe.
Nowym standardem materiałowym głowic dozujących jest PVDF. Opcjonalnie głowica może być wyposażona we wbudowany zawór nadmiarowo-przelewowy.

Typy sterowania
Wersja podstawowa: silnik jednofazowy z włącznikiem sieciowym (włącznik On/Off, żółta kontrolka i bezpiecznik) albo standardowy silnik trójfazowy.
Sterowanie zestykami: możliwość zewnętrznego wysterowania poprzez sygnał z zestyków (styki bezpotencjałowe, otwarty kolektor), bezpotencjałowego włączania i wyłączania (funkcja "PAUZA" przy otwartym zestyku) jak również podłączanie do kontroli dozowania i dwustanowej kontroli poziomu. Dwubarwne wyświetlacze LED podają aktualną informację o trybie pracy. Wyłącznik sieciowy i bezpiecznik (jak w wersji podstawowej) są także przewidziane.
Sterowanie zestykami ze wspomaganiem pamięcią: Funkcje jak w poprzedniej wersji, z dodatkową pamięcią pośrednią dla zbyt szybko nadchodzą­cych impulsów sterujących.
Sterowanie analogowe: daje możliwość zewnętrznego sterowania sygnałem analogowym (0/4-20 mA), bezpotencjałowym włączaniem/wyłączaniem (funkcja "PAUZA" przy otwartym zestyku) jak również podłączanie do kontroli dozowania i dwustanowej kontroli poziomu.
Dwubarwne wyświetlacze LED podają aktualną informację o trybie pracy. Wyłącznik sieciowy i bezpiecznik (jak w wersji podstawowej) są także przewidziane.
Wersja podstawowa dostępna jest dodatkowo w wersji "S" ze standardowym silnikiem 230/400V, 50/60 Hz oraz czujnikiem suwu wg. Namur (tak jak meta/makro TZ).

*Wartości dla wersji SST

Materiały stykające się z medium wg wersji

DEVELOPAN - membrana dozująca z powłoką z PTFE

Dane silnika elektrycznego

Silnik prądu jednofazowego z czujnikiem temperatury

Silnik prądu 3 -fazowego

Zasilanie:
Moc:
Pobór prądu:
Obroty:
Klasa izolacji:

230 V± 10% 50/60 Hz
0,10 kW
0,8A(230V), 1,6A(115V)
ok. 2930 obr./min 50Hz
F

220 - 240 V/380 - 420V; 50/60 Hz
0,09kW
0,5 A (230 V), 0,32A(400V)
ok. 2800 obr./min 50 Hz
F; IP65

Wersje sterowania

0 standard
1 6000 impulsów/min
2 2000 impulsów/min
3 4000 impulsów/min
4 8000 impulsów/min
5 10 000 impulsów/min
6 12 000 impulsów/min
A 0...20 mA
B 4...20 mA automatyczne przestawianie długości posuwu membrany
H z silnikiem elektrycznym 230 V/50/60 Hz
J z silnikiem elektrycznym regulacyjnym 0...20 mA 230V/50/60 Hz
K z silnikiem elektrycznym regulacyjnym 4...20 mA 230V/50/60 Hz

SIGMA
Membranowa pompa dozująca Sigma posiada solidną metalową wewnętrzną obudowę stanowiącą oparcie dla wewnętrznych elementów siłowych oraz dodatko­wą obudowę z tworzywa sztucznego do ochrony przed korozją. Zakres wydajności tej pompy obejmuje od 50 do 420 l/h przy maksymalnym przeciwciśnieniu od 4 do 12 bar. Wydajność nastawiana jest długością suwu (5mm) membrany z dokładnością rastra 0,5% przy pomocy samoaretującego pokrętła.
Powtarzalność dozowania w zdefiniowanych warunkach i prawidłowej instalacji określana jest na lepszą niż ± 2% w zakresie długości suwu od 30-100 % (należy ściśle stosować się do zaleceń instrukcji obsługi).
Solidna, odporna na korozję obudowa może zostać skombinowana z trzema zakresami przełożeń, dwoma wielkościami głowic, dwoma rodzajami materiałów głowicy. Zastosowanie pompy ze sterowaniem (SICa) daje możliwość sterowania pompą poprzez zestyki lub sygnał analogowy (np. 0/4-20 mA) i stwarza możliwości dopasowania pompy do najróżniejszych zadań dozowania.
Przy instalowaniu wszystkich typów pomp dozujących z elektrycznym silnikiem bez wbudowanego zabezpieczenia przed przeciążeniem należy ze względów bezpie­czeństwa przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe.

Typ podstawowy Sigma (SIBa)
Typ podstawowy Sigma (SIBa) jest pompą dozującą napędzaną silnikiem elek­trycznym bez wbudowanego własnego układu elektronicznego sterowania. Napę­dzana silnikiem pompa dozująca Sigma oferuje kilka wariantów napędu, trójfazowy silnik znormalizowany (standardowo o stopniu ochrony IP55) lub silnik jednofazo­wy. Istnieją także iskrobezpieczne wersje silników Exe lub Exde przeznaczone do pracy w strefie zagrożenia wybuchem.
Różne wersje kołnierza silnika, dają użytkownikowi możliwość dostosowania własnych silników do napędu pompy.

Typ sterowany Sigma (SICa)
Sigma w wersji sterowanej mikroprocesorem umożliwia szybkie i pewne dopasowanie do różnych zadań dozowania.
Zespół sterujący posiada panel obsługi podobny do tego, w który wyposażony jest model Gamma.
Czterema przyciskami programowymi prosto dokonuje się nastaw funkcji pompy. Wyświetlacz LCD informuje o aktualnym trybie pracy. Kontrolę nad pracą pompy sprawują fotodiody sygnalizujące o pracy lub zakłóceniach w funkcjonowaniu oraz przekaźniki sygnalizujące usterki lub taktujące.

Sygnalizacja pęknięcia membrany (A)
Jednostka tłocząca może opcjonalnie zostać wyposażona w zabezpieczenie membrany.
Razem z podkładką pod głowicę wykonaną z chemoodpornego tworzywa sztuczne­go oddziela ona obudowę napędu od części tłoczącej i w ten sposób chroni zespół napędowy przed korodującym działaniem chemikaliów w przypadku pęknięcia membrany. Zastosowanie sygnalizatora pęknięcia membrany sprawia, że w przypadku tego rodzaju awarii przestrzeń tłocząca pozostaje od zewnątrz herme­tycznie zamknięta. Ma to tę zaletę, że dozowane medium przestaje w sposób niekontrolowany wypływać z pompy. Przy zastosowaniu modelu SICa pęknięcie membrany zostanie jednocześnie zasygnalizowanie na wyświetlaczu. Z góry określa się, czy po wykryciu takiej usterki pompa dozująca może pracować dalej czy powinna zostać zatrzymana.

Wbudowany zawór odpowietrzająco-przelewowy (B)
Wariant głowicy dozującej z wbudowanym zaworkiem odpowietrzająco-przelewowym o ciśnieniach 4, 7, 10 oraz 12 bar. Dla użytkownika oznacza to oszczędność kosztu budowania dodatkowej instalacji zabezpieczającej przed przeciążeniem i ewentualnymi uszkodzeniami.
Dodatkową zaletą wbudowanego zaworu nadmiarowego jest bezproblemowe odpowietrzanie pompy dozującej w trakcie zasysania medium.Sterowanie typu standardowego dla (SIBa)

Materiały stykające się z medium wg wersji

Dane silnika

3-fazowy IP 55
3-fazowy Exe lub Exde
1-fazowy prądu zmiennego

230/400V
230/400V
230V

50/60Hz
50Hz
50/60Hz

0,18KW
0,18KW
0,18KW

0,7/1,1A
0,7/1,1A
1,7/1,5A

Sterowanie typu standardowego dla (SIBa)

Zmiana długości posuwu (napęd regulacyjny)
Napęd elektryczny do automatycznej zmiany długości posuwu membrany. Czas nastawy ok. 1 s. dla 1% długości posuwu. Przekaźniki graniczne stanów końcowych. Potencjometr stanu położenia 1 kw. Stopień zabezpieczenia IP 65.
Napęd regulacyjny z silnikiem elektrycznym oraz wbudowanym regulatorem długości posuwu membrany poprzez sygnał analogowy 0/4...20 mA odpowia­dający zakresowi długości posuwu 0-100%. Przełącznik pracy auto/manual.
Przycisk do zmiany długości posuwu przy pracy ręcznej. Mechaniczny wskaźnik pozycji długości posuwu. Wyjście analogowe 0/4...20 mA aktualnego stanu położenia.

Regulacja obrotów wbudowana w silnik w stopniu ochrony IP 54
Falownik wbudowany w obudowę silnika IP 54 z jednostką sterującą i wyłączni­kiem głównym dla zasilania do 0,37 kW. Możliwość sterowania zewnętrznym sygnałem 0/4...20 mA względnie 0 -10 V; odpowiadające 0 - 50 Hz obrotów silnika pompy. Wyświetlacz do programowania różnorodnych funkcji falownika R z wbudowanym termistorem do zabezpieczenia silnika.

META
Pompa membranowa pompa Meta jest standardową, napędzaną szerokozakresowym silnikiem trójfazowym 0,18 kW, pompą dozującą. Podłączana jest do sieci 230/400 V, 50/60 Hz, stopień ochrony IP55, klasa izolacji F. Dawka jednostkowa nastawiana jest z dokładnością rastra 1 % w zakresie 0...4 mm lub 0...6 mm. W polakierowanej żywicą akrylową odpornej na wodę morską obudowie umieszczo­na jest przekładnia ślimakowa o czterech dowolnych przełożeniach oraz napęd krzywkowy. Jednostka tłocząca wykonywana jest z materiałów dopasowywanych do medium. Wysokość zasysania uzależniona jest od ciężaru właściwego i lepkości medium oraz średnicy rurociągu. Powtarzalność dozowania w zdefinio­wanych warunkach i prawidłowej instalacji określana jest na lepszą niż ± 2% w zakresie długości suwu od 30 - 100 % (należy ściśle stosować się do zaleceń instrukcji obsługi).
Przy instalowaniu wszystkich typów pomp dozujących z elektrycznym silnikiem bez wbudowanego zabezpieczenia przed przeciążeniem należy ze względów bezpie­czeństwa przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe.

Meta - pompa modułowa
Pojedynczą pompę modułową Meta można dobudowywać do pompy głównej w celu utworzenia pompy podwójnej lub potrójnej. (W szczególnym przypadku, przy obniżonym przeciwciśnieniu, można dobudować nawet więcej głowic do pompy głównej). Pompy wielokrotne, składające się z pompy głównej, do której dobudowuje się pożądaną liczbę głowic, są dostarczane jako kompletnie zmontowane. Pompy wielokrotne można także później łatwo rozbudowywać samemu. Wszystkie potrzebne elementy dostarczane są z dobudowywaną głowicą pompy. Przyłączenie do napędu pompy głównej powoduje, że ilość suwów membrany dobudowanej pompy jest zawsze identyczna z ilością suwów membrany pompy głównej.

Sterowanie pompą dozującą Meta
Nastawnik / regulator dawki jednostkowej pompy Meta.
Nastawnik z silnikiem do automatycznego nastawiania długości suwu, czas nastawy ok. 1 s dla 1% zmiany długości suwu, wyposażony w wyłącznik krańcowy dla pozycji maksimum /minimum. Potencjometr powrotny 1 kw do ewentualnego odprowadzenia nastawy z powrotem. Stopień ochrony IP 54.
Regulator składający się z nastawnika z silnikiem nastawnym i wbudowanym regulatorem nadążnym do nastawiania długości suwu sygnałem znormalizowa­nym. Znormalizowane wejście prądowe 0/4-20 mA odpowiadające dawce jednost­kowej 0 -100%, przełącznik trybu ręcznego /automatycznego, mechaniczny wskaź­nik dawki jednostkowej, wyjście 0/4-20 mA dla zdalnego wskazywania dawki.
Regulacja obrotów w metalowej obudowie. Stopień ochrony IP 54
Przetwornik częstotliwości wbudowany w obudowę ochronną IP 54 z wbudowaną jednostkę sterującą i wyłącznikiem głównym odpowiedni dla maksymalnego obciążenia silnikiem 0,37 kW.
Zewnętrzne wysterowanie sygnałem 0/4-20 mA lub 0-10 V odpowiada częstotliwo­ści wyjściowej 0-50 Hz.
Wbudowana jednostka sterująca z wieloma funkcjami jak przełączanie na zewnętrzne/wewnętrzne wysterowanie, ręczne zadawanie częstotliwości pokrętłem ze wskaźnikiem przy wewnętrznym wysterowaniu, sygnalizacja usterek na wieloję­zycznym wyświetlaczu.
Kontrola temperatury silnika (zabezpieczenie termistorowe).

*Wartości dla wersji SST

Standardowo są możliwe następujące wersje materiałowe

DEVELOPAN - membrana dozująca z powłoką z PTFE

MAKRO TZ
Pompa membranowa Makro TZ-HM jest standardową napędzaną szerokozakresowym silnikiem trójfazowym 0,75 kW, pompą dozującą. Podłączana jest do sieci 230/400 V, 50/60 Hz, stopień ochrony IP55, klasa izolacji F.
Długość suwu membrany 0...6 mm lub 0...9 mm umożliwia nastawę dawki jed­nostkowej z dokładnością 0,5 %. W polakierowanej żywicą akrylową odpornej na wodę morską żeliwnej obudowie mieści się przekładnia o czterech dowolnych przełożeniach, mimośrodowy walec oraz nastawna korba. Jednostka tłocząca dostarczana jest z materiałów dopasowywanych do medium. Wysokość zasysania uzależniona jest od ciężaru właściwego i lepkości medium, średnicy rurociągu oraz częstości suwów. Powtarzalność dozowania w zdefiniowanych warunkach i prawidłowej instalacji określana jest na lepszą niż ± 2% w zakresie długości suwu od 30 - 100 % (należy ściśle stosować się do zaleceń instrukcji obsługi). Przy instalowaniu wszystkich typów pomp dozujących z elektrycznym silnikiem bez wbudowanego zabezpieczenia przed przeciążeniem należy ze względów bezpie­czeństwa przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe.

Makro TZ - pompa modułowa AM
Pojedynczą pompę modułową Makro TZ - AM można dobudowywać do głównej pompy dozującej TZ-HM w celu utworzenia pompy podwójnej lub potrójnej. W szczególnym przypadku, przy obniżonym przeciwciśnieniu, można dobudować nawet więcej głowic HZ-AM do pompy głównej TZ-HM.
Pompy wielokrotne można także później łatwo rozbudowywać samemu. Wszystkie potrzebne elementy dostarczane są z dobudowywaną pompą TZ-AM.
Niezależnie od ilości suwów membrany pompy głównej TZ-HM każda dobudowywana pompa posiada własną przekładnię osobno definiującą ilość suwów membrany.
Główny napęd może zostać wyposażony w mocniejszy silnik. Przy rozbudowywaniu pompy konieczne jest zastosowanie ramy nośnej. Dopuszczalne ciśnienie na ssaniu wynosi ok. 50% ciśnienia max. tłoczenia.

Makro TZ w wersji dwugłowicowej HMD/AMD
Obowiązują te same zasady jak dla pompy pojedynczej. Jest ona tylko dodatkowo wyposażona w drugą jednostkę tłoczącą. Głowice dozują w przeciwtakcie.
Pompa dozująca makro TZ w wersji dwugłowicowej HMD/AMD posiada wspólny napęd i wspólną śrubę nastawczą dla obu głowic.

Dopuszczalne ciśnienie na ssaniu wynosi ok. 50% ciśnienia max. tłoczenia

Inne wersje materiałowe oraz inne parametry pracy na życzenie

Materiały stykające się z medium wg wersji

DEVELOPAN - membrana dozująca z powłoką z PTFE

ALPHA

Materiały stykające się z medium wg wersji

DEVELOPAN - membrana dozująca z powłoką z PTFE jest standardem dla wszystkich wersji

Dane silnika elektrycznego
Zasilanie: 220 - 240 V, 50/60 Hz (wariant A)
Moc: 50 W (dla 230 V/50 Hz)
Pobór prądu: 0,4 A (dla 230 V/50 Hz)

Sprężyny zaworowe:
0 - bez (standard)
1- dwie sprężyny dla ok. 0,1 bar z materiału 1.4571

Wyposażenie dodatkowe:
0 - bez (standard)
1 - z zaworem stopowym i dozującym
2 - jak 1 oraz 2 m węża ssącego PCV i 3 m węża tłocznego PE
4 - jak 2 oraz zbiornik z PE -100 litrów

POMPY DOZUJĄCE O NAPĘDZIE ELEKTROMAGNETYCZNYM

Gamma/ L Zakres wydajności :
od 0,74 do 32 l/h
przy ciśnieniu po stronie tłocznej od 2 do 16 bar

BETA
Zakres wydajności 0,74 - 32 l/h, ciśnień 16-2 bar
Bezstopniowe nastawianie dawki jednostkowej 0 – 100%
Wersje materiałowe: PP, PVC, Plexi/PVC, PTFE, Stal k/o
Opatentowany system odpowietrzania zgrubnego i precyzyjnego dla PP, PVC i Plexi/PVC
Samoodpowietrzająca wersja głowicy dozującej z PP oraz Plexi/PVC
10-zakresowa nastawa częstotliwości skoku od 10 - 100 %
Zewnętrzne wysterowanie poprzez bezpotencjałowe styki
Podłączenie do 2-stanowego wyłącznika poziomu

Typoszereg Beta jest nową generacją membranowych pomp dozujących z napędem elektromagnetycznym. Sterowana mikroprocesorem pompa dozująca wyznacza nowe standardy niezawodności i łatwości przystosowania: wyrównywanie wahań napięcia zasilania, akceptacja szerokiego zakresu napięć zasilania, 3 kontrolki LED wskazujące status roboczy. Posiada także możliwości wysterowania poprzez zewnętrzne gniazdo wtykowe jak: bezpotencjałowy włącznik/wyłącznik, zewnętrz­ne przełączanie częstotliwości dozowania poprzez bezpotencjałowe styki, które predestynują pompę do zastosowania np. w zautomatyzowanym procesie przygotowania wody. Do dyspozycji są rozmaite materiały głowicy dozującej, odpowiednie do stosowanych tam chemikaliów (kwasy, zasady, dezynfekanty, flokulanty).
Wielofunkcyjne pokrętło służy do nastawiania częstotliwości dozowania na 10 stopniach.
Dodatkowo istnieją pozycje zewnętrzne sterowanie, stop oraz test. W pozycji test pompa pracuje z maksymalną częstotliwością, np. przy zasysaniu. Puszczone luźno pokrętło sprężyna przywraca z powrotem w pozycję stop. Wydajność dozowania jest regulowana przez bezstopniowe nastawienie długości skoku.
Dzięki takim możliwościom nastaw uzyskuje się wysoką dokładność jednost­kowego dozowania i precyzyjną powtarzalność pożądanej częstotliwości.
Przy wyższych częstotliwościach dozowania zachodzi lepsze przemieszanie chemikaliów, zaś przy wyższym skoku i odpowiedniej średnicy instalacji pewniej dozowane są media o dużej lepkości.
Do dozowania łatwo uwalniających gazy mediów przewidziano głowice samoodpowietrzające.
W ramach pakietu "Bezpieczeństwo" przewidziano możliwość podłączania 2-poziomowego wyłącznika ostrzegającego służącego do kontroli zawartości " zbiornika zapasowego z chemikaliami.
Wyróżniającą cechą tej membranowej pompy dozującej z napędem elektroma­gnetycznym jest system napędowy, charakteryzujący się niskim stopniem zużywania podczas eksploatacji.
Obudowa wykonana jest ze wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa-sztucznego PPE o stopniu ochrony IP 65.
Pompa znajduje uniwersalne zastosowanie i stanowi modelowy przykład zachowania najkorzystniejszej relacji pomiędzy ceną a możliwościami urządze­nia. W zakres dostawy opcjonalnie wejść może także odpowiedni zawór stopowy i dozujący.

* Podane wartości odnoszą się dla wody w 20oC i są minimalnymi gwarantowanymi wartościami wysokości ssaniaprzy napełnionej głowicy dozującej
**** dla wersji ze stali ko

Materiały stykające się z medium wg wersji

Na życzenie:
wersja samoodpowietrzająca się w wersji PP lub NP ze sprężyną zaworu z hastelloy C i siodłem zaworu z PVDF
Powtarzalność dozowania: ± 2% przy użytkowaniu zgodnie z instrukcją eksploatacji
Temperatura otoczenia: -10oC+ 45oC
Zasilanie: 200-230 V± 10%; 50/60 Hz
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP 65
Zakres dostawy: pompa dozująca z kablem 2 m, wtyczką oraz złączkami do węża z godnie z tabelą.

NO FILE
   
 
       


 370281

LUTHMAR POMPY I ARMATURA PRZEMYSŁOWA   40-761 Katowice, ul Panewnicka 88   Centrala telefoniczna: +48 (032) 204-59-14
    GotLink.pl

 © 2004 - 2018  LUTHMAR  
1