Ten serwis wymaga wtyczki Flash Player 8 lub nowszej. Kliknij tutaj aby pobrać Flasha.

Typowe wersje wykonania:
- budowa blokowa lub ze sprzęgłem elastycznym/magnetycznym
- z płaszczem grzewczym
- stacjonarne lub przewoźne
- CIP
Króćce:
- kołnierzowe, gwintowe, mleczarskie
Materiały:
stal, stale kwasoodporne


Dane techniczne:

DN (mm)
Q (l/s)
H (m)
T (oC)
n (mPa*S)

do 150
do 700
do 150
do 500
do 1,5*106

Przykłady pompowanych mediów:
polimery, chemikalia, farby, żywice, artykuły spożywcze, czekolada, miód

SLR HYDUTY - Higieniczna pompa krzywkowa

Higieniczna pompa krzywkowa serii SLR przeznaczona jest dla przemysłu spożywczego, mleczarskiego, farmaceutycznego i innych pokrewnych gałęzi przemysłowych, stawiających najwyższe wymagania sanitarne. Wykonanie pompy SLR jest zgodne z normami standardu A3.

System pompowania oparty jest na synchronicznej pracy dwóch krzywek, bez ich wzajemnego kontaktu. Gwarantuje to delikatny proces pompowania produktów o podwyższonej lepkości, a także cieczy w formie zawiesiny.

Solidność wykonania zastosowanej przekładni zębatej oraz wytrzymałość na odchylenia wałów napędowych, pozwala na osiągnięcie wysokiego ciśnienia (rzędu: 22 bar).

?atwa i prosta obsługa urządzenia
Zarówno uszczelnienie wału jak i jego osłona mogą być wymienione lub zdemontowane, bez konieczności demontażu pompy z instalacji. Mycie pompy lub jej sterylizacja również nie wymagają demontażu; obie te czynności mogą być wykonane bezpośrednio w instalacji (CIP I MIP).

Uszczelnienia wału
Uszczelnienia wału w pompie SLR mogą stanowić następujące typy uszczelnień: uszczelnienie mechaniczne, uszczelnienie wargowe lub o-ring. Bez względu na zastosowany typ uszczelnienia, dostępne są wersje z możliwością spłukiwania lub bez.

Rotory

Aby uzyskać maksymalną sprawność, minimalny wewnętrzny poślizg oraz długi okres użytkowania urządzenia, wyznaczono odpowiednią geometrię rotorów, używając przy tym trójwymiarowej technologii CAD. Wszystkie dostępne krzywki wykonane są z polerowanej stali nierdzewnej. Wyposażone są w uszczelnienie typu o-ring (A), który wraz z uszczelnieniem tulei wałka (B) zabezpiecza przed dostaniem się tłoczonego medium do wału pompy.

Zawór bezpieczeństwa

Nastawny zawór bezpieczeństwa pełni rolę zaworu nadciśnieniowego (by-pass).

Dane techniczne

SLR HYCLEAN

- Przepływ: do 160 m3/h
- Maksymalne ciśnienie: 12 bar
- Maksymalna temperatura: 110oC

SLR HYDUTY

- Przepływ: do 28 m3/h
- Maksymalne ciśnienie: 22 bar
- Maksymalna temperatura: 180oC

Zalety
- ?atwa i prosta obsługa bez konieczności demontażu pompy z instalacji
- Kompaktowa konstrukcja
- Brak tarcia pomiędzy dwoma pracującymi rotorami
- Możliwość pracy na sucho, przy zastosowaniu uszczelnienia wału z możliwością spłukiwania
- Rotory dostępne w różnych wykonaniach konstrukcyjnych
- Przekładnia smarowana olejem
- Niski poziom hałasu
- Ograniczone koszty serwisu
- Różne rodzaje uszczelnień wału
- Wysoka sprawność
- Możliwość zmiany kierunku przepływu
- Płaszcz grzewczy oraz zawór bezpieczeństwa dostępne na życzenie
- Przyłącza dostępne w różnych opcjach: DIN, SMS, RJT, IDF-ISO 2853, CLAMP-ISO 2852, Flansze

Zastosowania

- Filtracja
- Butelkowanie
- Kosmetyka
- Wyroby cukiernicze
- Pasty mięsne
- Mleczarnie

- Glukoza
- Detergenty
- Piwo
- Oleje jadalne
- Soki
- Farmacja

Materiały

- Elementy pompy będące w kontakcie z produktem: stal nierdzewna AISI 316
- Przekładnia: żeliwo

Dane techniczne:

Dane techniczne

nmax maksymalna prędkość robocza

B1 szerokość rotora

D1 średnica rotora

Vs-100 wydajność przy 100 obrotach

Qth maksymalny przepływ przy maksymalnej prędkości

Pmax maksymalne ciśnienie próbne

Vu maksymalna prędkość obwodowa

Vi maksymalna prędkość wlotowa

Wielkość cząstek stałych zawartych w medium

UWAGA: Tylko tzw. miękkie cząstki stałe

< 10% ulega uszkodzeniu przy zastosowaniu rotora potrójnego typu: "trilobe"

< 2% ulega uszkodzeniu przy zastosowaniu rotora podwójnego typu: "wing"

Krzywe wydajności

SLR HYCLEAN

SLR HYDUTY

NO FILE
   
 
       


 370272

LUTHMAR POMPY I ARMATURA PRZEMYSŁOWA   40-761 Katowice, ul Panewnicka 88   Centrala telefoniczna: +48 (032) 204-59-14
    GotLink.pl

 © 2004 - 2018  LUTHMAR  
1