Ten serwis wymaga wtyczki Flash Player 8 lub nowszej. Kliknij tutaj aby pobrać Flasha.

Dystrybucja wody:
Pompy z silnikami zanurzalnymi EMU prze­znaczone są do ekonomicznej, przyjaznej dla środowiska i odpowiadającej przepisom sani­tarnym dystrybucji wody pitnej, mineralnej, termalnej i użytkowej. Obok tradycyjnej zabudowy w studniach głębinowych, stosowane są one coraz częściej w szybach, zbiornikach przech-wytujących,zapasowych i pośrednich, w jezio­rach, na zaporach oraz w rzekach.

Informacje ogólne/Zastosowanie:
Pompy zatapialne używane są w gospodarce komunalnej, przemyśle oraz w zastoso­waniu prywatnym:
- dystrybucja wody pitnej, użytkowej oraz ze studni awaryjnych
- podnoszenie ciśnienia w sieciach dystrybucyjnych
- stacje uzdatniania wody
- nawadnianie i zraszanie
- cele cyrklujacyjne w instalacjach klimaty­zacyjnych oraz w obiegach przemysłowych
- instalacje tryskaczowe i gaśnicze
- obniżenie i utrzymywanie wód gruntowych w górnictwie i budownictwie
- wykorzystywanie energii geotermicznej
- instalacje wodotryskowe oraz wody pożaro­wej
- armatki śnieżne
- instalacje off-shore

Możliwości zabudowy:

- Zabudowa stacjonarna w pompowni mokrej
   - niskie koszty wykonania części budowlanej pompow­ni i niskie koszty montażu
   - mata powierzchnia zabudowy
   - prosta zabudowa i demontaż poprzez zastosowanie urządzenia wieszarowego z prowadnicą
   - chłodzenie silnika przez medium pompowane

 

- Zabudowa stacjonarna w pompowni suchej
   - dostępność przestrzeni pompowni
   - możliwość kontroli pompy podczas jej pracy
   - szybkie wykonywanie prac związanych z obsługą, w higienicznych warunkach
   - pompa zabezpieczona przed zalaniem pompowni
   - pompa pracuje nawet w przypadku zalania pompowni
   - wewnętrzny system chłodzenia nie wymaga stosowa­nia zewnętrznego czynnika chłodzącego

Instalacja pompy w wykonaniu przenośnym - Obszar zastosowania
   - głębokie i wąskie studzienki
   - płytkie i płaskie komory
   - odwadnianie placów budowy
   - odwadnianie przemysłowe lub komunalne
   - sanacja kanalizacji

Wybór silnika:

Silnik FO/FK: komora silnika wypełniona olejem, wewnętrzne, obiegowe chłodzenie olejowe Silnik FKT: komora silnika sucha, znajdujące się na zewnątrz wewnętrzne, obiegowe chłodzenie olejowe Silnik FKT: komora silnika sucha, chłodzenie w stanie zanurzonym przez medium tłoczne

Wybór systemu uszczelniającego:

Wykonanie dla oczyszczalni z kasetą uszczelniającą EMU Wykonanie dla oczyszczalni z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym Wykonanie standardowe - kombinacja: uszczelnienie mechaniczne/specjalny wałowy pierścień uszczelniający

Wybór wirnika:

Wirnik jednokanałowy

Wirnik wielokanałowy

Wirnik wirowy

Wirnik śrubowy

Wirnik śmigłowy

NO FILE
   
 
       


 370284

LUTHMAR POMPY I ARMATURA PRZEMYSŁOWA   40-761 Katowice, ul Panewnicka 88   Centrala telefoniczna: +48 (032) 204-59-14
    GotLink.pl

 © 2004 - 2018  LUTHMAR  
1